Nedbemanning


Ved nedbemanning, permitteringer eller ved såkalt virksomhetsoverføring, vil fagforeninger og -klubber ha behov for juridisk bistand. EBTs advokater har stor erfaring fra tvister om nedbemanning og fra tvister rundt overføring av virksomheter. Vi har deltatt i forhandlinger og i individuelle tvister om nedbemanning, men også i kollektive tvister for Arbeidsretten og for EFTA-domstolen i spørsmål om den EU/EØS-rettslige forståelse av regler for overføring av virksomhet.

For nærmere oppfølging, ta gjerne kontakt med en av våre advokater under som har nedbemanning som hovedarbeidsområde.

Bent Endresen

Advokat (H)

Tlf: 51 89 96 00
Mobil: 91 39 24 23
Epost: be@ebtas.no

Tlf: 51 89 96 02
Mobil: 90 87 37 93
Epost: kmb@ebtas.no

Tlf: 51 89 96 04
Mobil: 
99 35 17 35
Epost: 
biw@ebtas.no

Kontakt